CloseForm

Stay tuned! Subscribe to our monthly newsletter:

Shock sorting (potatoes)

You achieve the most accurate sorting result by use of shock sorting. The unique shock sorting technique ensures product-friendly and careful sorting for every type of potato.

Accurate

In the sorting machine, the potatoes tumble forward diagonally with every shake. At the correct sorting holes, the potatoes fall through the sieve. The potatoes are not damaged due to the rubber casings in the sieves. The result is highly accurate and product-friendly size sorting.

Extra stock

Never standing still while sorting. The Bunker sorting machine is on top of the bunker. The bunker buffers the potatoes and the crates can be filled. The crates can be exchanged this way, allowing the sorting process to continue.

Compact and Capacity

For the most compact sorting machine, choose the Crate sorting machine. On the other hand, do you want to achieve more capacity? Then the Trapsorter is a good match. The step-by-step sorting technique sifts the right-sized potatoes, with the rest of the potatoes going to the next sieve via a belt under the sieve deck. Because the potatoes do not travel across all sieves, the sorting is done faster.

Perfect coordination

Simplicity describes this machine. You can effortlessly tune the machine according to your potato variety. The shock depth can be adjusted by use of the handwheel on the side of the machine. Less shock depth ensures higher capacity. The shock direction is easily adjustable with a lever. This way you have optimum coordination for your product.

Unique advantages:

  • Sort accurately by size
  • Sorting with stock
  • Continuous sorting process

Shock sorting:

  • .
  • .
  • .

Does this machine suits your situation?

Please contact:

Teade Geertsma

Call 0229 502150
Or send an email to:
sales@schoutensorting.com

Questions about service, maintenance or parts?

Please contact:

Marcel Moor

Call 0031 229 502150
or send an email to:
service@bercomex.com

Others also viewed:

#solutions
Schudsorteren
Via de aanvoerband komen de aardappelen op de zeven terecht. Door een schuddende beweging glippen de aardappelen door zeven heen. De tijdschakelaar zorgt ervoor dat korte en lange schudbewegingen elkaar afwisselen. Om te zorgen dat de aardappel bij elke beweging de juiste afstand aflegt, is de schudrichting en snelheid verstelbaar. Zo kunt u een capaciteit van maar liefst 35 ton behalen. Productvriendel
View machine
#solutions
Optica CS
Via de verenkelaar worden de aardappelen van elkaar gescheiden, zodat de aardappelen één voor één onder het camerahuis door kunnen. Hierdoor worden ze zeer nauwkeurig beoordeeld op maat, kluiten, stenen, groeischeuren en poppetjes. Op de vooraf ingestelde posities worden de aardappelen door middel van lucht naar de desbetreffende dwarsband begeleid en direct afgevoerd naar de bijbehorende kist. Zware kluiten worden mechanisch van de band gedrukt. Inzicht
View machine

Share this solution:

Stay tuned! Subscribe to our monthly newsletter: